Radioterapia i rehabilitacja onkologiczna BCO w nowej lokalizacji

Radioterapia i rehabilitacja onkologiczna BCO w nowej lokalizacji

To za sprawą remontu tzw. piątki – najstarszego budynku Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

W poniedziałek, 7 sierpnia, zmodernizowane pomieszczenia oficjalne oddano do użytku.

Wartość całkowita projektu to niemal 30 mln zł. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło ok. 14 mln zł, z funduszy europejskich – prawie 8 mln zł.

Jak powiedział marszałek Artur Kosicki, wsparcie dla BCO za kadencji obecnego zarządu to w sumie ponad 60 mln zł.

Dziękuję w imieniu swoim, zarządu oraz mieszkańców regionu całemu zespołowi za to, co robią. Jest to bardzo wykwalifikowana kadra, która nie można powiedzieć, że tu pracuje – ona wykonuje tutaj szczególną misję – podkreślił.

W wyremontowanym budynku znalazły się zakłady: radioterapii i rehabilitacji onkologicznej. Docelowo, we wrześniu br., zlokalizowane zostaną tu także pomieszczenia zakładu brachyterapii.

Remont i modernizacja „piątki” zwiększy liczbę pacjentów obsługiwanych w ramach opieki ambulatoryjnej oraz skróci czas oczekiwania na udzielanie świadczeń. Jak istotna jest to pomoc wyjaśniała dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Jak informował dr Tomasz Filipowski, kierownik zakładu radioterapii, tej formy leczenia wymaga ponad 70 proc. podopiecznych BCO:

To jest ogromna rzesza pacjentów, ponad 3 tys. rocznie. Mamy nowoczesne maszyny, brakowało tylko miejsca. Teraz już nie będziemy musieli wozić pacjentów – dodał.

Podległe samorządowi województwa BCO jest jedyną placówką w regionie udzielającą świadczeń z zakresu radioterapii. W ramach kompleksowego leczenia oferuje pacjentom także rehabilitację onkologiczną.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top