Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego podsumowali mijający rok

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego podsumowali mijający rok

Podsumowanie działań zrealizowanych w mijającym roku oraz plany na najbliższe miesiące – to tematyka kolejnego spotkania Młodzieżowego Sejmiku Województwa PodlaskiegoPodsumowanie działań zrealizowanych w mijającym roku oraz plany na najbliższe miesiące – tym zajmowali się radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego podczas ostatnich obrad w urzędzie marszałkowskim

Wśród najważniejszych tegorocznych inicjatyw młodych radnych wymienić należy m.in. organizację I Kongresu Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego, który odbył się w październiku. Wzięło w nim udział ponad stu młodych działaczy z terenu całego województwa. Były debaty, panele, warsztaty oraz burza mózgów. Kongres to przedsięwzięcie finansowane w ramach programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie, z którego MSWP otrzymał dotację w wys. 6 tys. zł.

Wynikiem debat w ramach Kongresu było sporządzenie i wydanie Strategii Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego –poradnika dla młodzieżowych działaczy.

Radnym MSWP udało się również zorganizować w tym roku I Turniej Piłkarski o Puchar Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście drużyn, z których każda liczyła po 8 osób. Byli to przedstawiciele szkół średnich, drużyn ministranckich, drużyn harcerskich, organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad lub grup nieformalnych. W turnieju wzięła także udział reprezentacja urzędu marszałkowskiego.

Jak poinformował Mateusz Feszler, przewodniczący MSWP, w kolejnych miesiącach zaplanowanych jest szereg nowych przedsięwzięć. To m.in. konkurs debat oksfordzkich, czy wydanie elektronicznego przewodnika po województwie podlaskim. Ma on prezentować najciekawsze i najpiękniejsze miejsca regionu.

– Naszym celem jest, aby aktywizować podlaską młodzież – mówił Mateusz Feszler. – Jako Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego chcemy poszerzać nasze możliwości i pozyskiwać kolejnych partnerów do realizacji nowych przedsięwzięć. Tak, aby jak najpełniej realizować naszą misję – czyli promowanie wśród młodych wartości obywatelskich.

Obrady zakończyła rejestracja filmu zachęcającego do wzięcia udziału w planowanym konkursie „Aktywni z apteczką”. Dzięki inicjatywie, będzie można sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa i wygrać… apteczkę.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top