Rozpoczął się konkurs „Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

Rozpoczął się konkurs „Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

Konserwacje ważnych dla lokalnych społeczności kapliczek będą mogły przeprowadzić w Podlaskiem organizacje czy stowarzyszenia samorządów za środki z konkursu „Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”, który rozpoczął urząd marszałkowski w Białymstoku

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. Zainteresowane organizacje wnioski o dotacje mogą składać od 9 do 29 lutego przez system witkac.pl – poinformował w komunikacie urząd marszałkowski.

To trzecia edycja tego projektu. W minionych latach samorząd województwa przeznaczał na ten cel również po 100 tys. zł. W ostatniej edycji wsparcie dostało kilkanaście projektów renowacji kapliczek.

Główny cel tego przedsięwzięcia to ratowanie od zniszczenia, konserwacje i renowacje kapliczek – znanych i ważnych w społecznościach lokalnych na terenie województwa podlaskiego. Chodzi o kapliczki, figury sakralne, krzyże, które nie są zabytkami ani nie znajdują się w gminnych ewidencjach zabytków, ale mają znaczenie kulturowe i historyczne – przypomina urząd marszałkowski w regulaminie konkursu. Wszystko ma służyć ocaleniu tych obiektów od zapomnienia.

Pieniądze można otrzymać na renowację, zakup potrzebnych do tego materiałów, ale też na uporządkowanie czy zagospodarowanie jej otoczenia.

Prace konserwatorskie powinny być przeprowadzone w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2024 r.

„Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, pod warunkiem że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – zaznaczył urząd marszałkowski.

Pieniądze na projekt pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top