Siedem suwalskich małżeństw przystąpiło do miejskiego Programu „Kajtek”

Siedem suwalskich małżeństw przystąpiło do miejskiego Programu „Kajtek”

Siedem suwalskich małżeństw przystąpiło do miejskiego Programu „Kajtek”. Jedna z par spodziewa się już swego dziecka, które urodzi się w 2024 roku

Do programu mogą w tym roku przystąpić jeszcze trzy małżeństwa.

„Kajtek” czyli program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025 został przyjęty przez Radę Miejską w marcu 2023 roku. Na jego realizację w tym roku przeznaczono 60.000 zł. Na lata kolejne jest to kwota ponad 127.000 zł.

 Program był przyjęty po bardzo szerokiej dyskusji. Padały różne argumenty zarówno zwolenników jak i przeciwników. Dziś w sprawie in-vitro toczy się ogólnopolska debata za sprawą obywatelskiego projektu ustawy, który jest procedowany przez Sejm. Parlamentarzyści prawdopodobnie przyjmą ustawę i wtedy finansowanie tej procedury będzie znów finansowane przez budżet państwa – mówił Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Suwałk – Nasze miasto podobnie jak i cała Polska staje przed katastrofą demograficzną. Starzejące się społeczeństwo i coraz mniejsza liczba urodzeń. Każda forma wsparcia rodziny w zakresie rodzicielstwa jest pożądana – dodał Rynkowski.

Inicjatorem Progrmu Kajtek był Radny Kamil Klimek.

– Dziś czuję satysfakcję, że Kajtek przyniósł pierwsze efekty. Spotkał się z zainteresowaniem suwalskich małżeństw, a jedno z nich spodziewa się swego upragnionego dziecka – powiedział Kamil Klimek.

Realizatorem programu jest Centrum Bocian w Białymstoku. To do nich swoje kroki powinny kierować osoby zainteresowane wzięciem udziału w Kajtku (Białystok, ul. Akademicka 26).

– W ramach Programu 80% kosztów przeprowadzenia procedury in vitro pokrywa Miasto, natomiast 20% – para. Do Kajtka mogą przystąpić pary pozostające w związku małżeńskim, spełniające określone warunki – mówiła Dorota Szczęsna Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Warunki medyczne:

1. Wiek kobiet mieści się w przedziale 25 – 39 lat, a w ocenie biochemicznej
i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).

Warunki formalne:

1. Para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Suwałkach
w okresie co najmniej 2 lat poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu (potwierdzone przez parę oświadczeniem) oraz posiada Suwalską Kartę Mieszkańca (kobieta i mężczyzna).
2. Połowa średniego miesięcznego dochodu osiągniętego przez parę w ostatnich 12 pełnych miesiącach poprzedzających kwalifikację do Programu nie przekracza 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej w ostatnim opublikowanym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osiągnięty dochód para ma obowiązek potwierdzić pisemnym oświadczeniem.
3. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top