SN rozpoznał kasacje prokuratury w sprawie Czeczenów dotyczącej m.in. wspierania terroryzmu

SN rozpoznał kasacje prokuratury w sprawie Czeczenów dotyczącej m.in. wspierania terroryzmu

Sąd Najwyższy rozpoznał w środę kasacje prokuratury od prawomocnego wyroku uniewinniającego trójkę Czeczenów oskarżonych m.in. o wspieranie terroryzmu

W tym kilkuletnim procesie w pierwszej instancji zapadły wyroki skazujące, potem utrzymane przez sąd odwoławczy, ale po kasacjach obrońców – uchylone przez SN.

Ze względu na zawiłość sprawy, sąd podjął decyzję o odroczeniu do połowy lipca publikacji wyroku – poinformowało PAP biuro prasowe SN.

Chodzi o głośną sprawę, w której prokuratura oskarżała przed białostockimi sądami czwórkę Czeczenów, zarzucając im działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która w 2014 roku miała m.in. gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Zarzuty dotyczyły też organizowania i kupowania sprzętu paramilitarnego oraz rekrutowania bojowników na tzw. dżihad w rejonach konfliktu zbrojnego. W akcie oskarżenia pojawił się również wątek leczenia w Polsce Czeczena rannego w walkach w Syrii.

Oskarżeni, przez całe postępowanie przygotowawcze, a potem przed sądami pierwszej i drugiej instancji, nie przyznali się. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i zostały przekazane, ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich, walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.

W sierpniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał nieprawomocnie trójkę Czeczenów na kary po dwa lata i miesiąc więzienia; czwartego z oskarżonych uniewinnił. Skazanych uznał za winnych wspierania jednak działań nie IS, lecz tzw. Emiratu Kaukaskiego – prowadzącego działalność o charakterze terrorystycznym na terytorium Rosji – jak zaznaczył sąd w wyroku – „ukierunkowaną na utworzenie na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego, opartego na prawie szariatu”.

Apelacje od tego wyroku złożyły obie strony. W czerwcu 2018 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku odwołania uznał jednak za bezzasadne i utrzymał zarówno wyroki skazujące, jak i uniewinniający.

Obrona złożyła jednak kasacje od wyroków skazujących; trzy lata temu Sąd Najwyższy uwzględnił skargi w tym zakresie. Uchylił swoim wyrokiem zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Ten zajmował się sprawą po raz kolejny od marca 2021 roku przez rok. Odbyło się kilka rozpraw, m.in. powołany i przesłuchany został dodatkowy biegły, ekspert ds. sytuacji społeczno-politycznej na Kaukazie. Ostatecznie sąd apelacyjny wszystkich trzech Czeczenów prawomocnie uniewinnił.

Tym razem prawomocny wyrok zaskarżyła podlaska delegatura Prokuratury Krajowej, która przygotowywała akt oskarżenia w tej sprawie. Przed rokiem do SN wpłynęły jej kasacje dotyczące wszystkich trzech Czeczenów. W środę sąd te kasacje rozpoznał, odroczył jednak publikację wyroku.

Przed białostockimi sądami toczy się proces o odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzone tym Czeczenom w związku z ich prawomocnym uniewinnieniem. Sąd Okręgowy w Białymstoku przyznał im łącznie ponad 2,1 mln zł za niesłuszny areszt.

Wyroki zaskarżyły obie strony; pełnomocnicy Czeczenów wnioskowali w pierwszej instancji o blisko 10 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Cała trójka cudzoziemców była przez niemal dwa lata tymczasowo aresztowana, opuściła areszt tuż przed wyrokiem w pierwszej instancji.

Tę sprawę białostocki sąd apelacyjny ma rozpoznać po wakacjach. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top