Sukces Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

Sukces Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

To I miejsce w 47. Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych corocznie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostało przyznane za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów „Wierzchuca i inne” (gm. Drohiczyn).

– Widzę i doceniam waszą pracę. Cieszę się, że nasza współpraca układa się tak dobrze – powiedział marszałek Kosicki. – Już zdążyliście mnie przyzwyczaić, że jesteście najlepszymi z najlepszych.

Jak mówiła Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego, projekt, który opracowało będące pod jej nadzorem Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ma olbrzymie znaczenie dla efektywnego wykorzystania zasobów, zwiększenia efektywności rolnictwa, a także zmniejszenia konfliktów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

 

– Zgodne scalanie gruntów to nie tylko łączenie obszarów, lecz również mądra integracja zasobów, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, efektywności ekonomicznej i harmonii społeczności lokalnej – mówiła.

Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji Magdalena Borowska zaznaczyła, że otrzymana nagroda bardzo cieszy, między innymi dlatego, że konkurencja była bardzo duża. Zaznaczyła też, że była to ciężka praca całego zespołu, a projekty scalenia gruntów są impulsem do rozwoju wsi.

 

– Jest to działanie kompleksowe. Cieszy nas, że mamy bardzo dużo chętnych do wprowadzania scaleń, w tym momencie jest to 46 tys. ha gruntów w naszym województwie. Scalenia niosą szereg korzyści. Poprawia się rozłóg gruntów, zostaje skrócony czas dojazdu od gospodarstwa rolnego do pól, pomniejsza się liczba działek ewidencyjnych, które posiada rolnik, zmniejszają się koszty transportu, a przede wszystkim poprawiają się warunki gospodarowania – wyjaśniała.

 

Projekty scaleniowe umożliwiają też lepsze planowanie przestrzenne, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Pozwala to na zorganizowanie przestrzeni w sposób, który sprzyja różnym potrzebom społeczności. Innym istotnym powodem, dla którego tego typu projekty są ważne, jest też minimalizowanie negatywnych wpływów na środowisko.

 

Jak informował Lesław Wołcz, dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie marszałkowskim, dodatkowym plusem projektów scaleniowych są zmodernizowane drogi dojazdowe.

– To także szereg innych zabiegów, które powodują, że gospodarstwa rolne mają zupełnie nowy układ pól, nowy stan prawny i zupełnie nowe warunki zagospodarowania na tych gruntach, a działki są połączone. Tych ostatecznych pozytywów jest bardzo dużo. Aby to wszystko można było spiąć, to ważnym dokumentem są właśnie te założenia, za które biuro otrzymało nagrodę – powiedział Lesław Wołcz.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, od 1970 r. Jest to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top