Świadczenie rehabilitacyjne dla osób, które mają szansę na odzyskanie zdolności do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne dla osób, które mają szansę na odzyskanie zdolności do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne, czyli dalsze leczenie dla osób, które mają szansę na odzyskanie zdolności do pracy

Osoby, które wykorzystały zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal są niezdolne do czynności zarobkowych i rokują, że dalsze leczenie lub rehabilitacja przywróci możliwość wykonywania pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza przywróci choremu możliwość wykonywania zatrudnienia, może wnioskować o przedłużenie okresu powrotu do zdrowia.

O świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach lub po 91 dniach, gdy niezdolność do pracy występuje po ustaniu zatrudnienia. A jeśli stan chorobowy został spowodowany gruźlicą bądź przypada na okres ciąży, to po 270 dniach.

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Warto złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin gwarantuje wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego od razu, po zakończeniu zasiłku chorobowego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS. W ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia można zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, ZUS wyda decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne może także otrzymać osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie jej tego świadczenia, a nie renty – wyjaśnia rzecznik.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy.

Wynosi ono: 90 proc. podstawy wymiaru świadczenia (średniej pensji z 12 miesięcy) przez pierwsze 90 dni, a w pozostałym okresie 75 proc. Natomiast, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy). Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która:

– ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

– ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, jest nauczycielem i przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia albo pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

– w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top