Święto nauczycieli w Białymstoku

Święto nauczycieli w Białymstoku

Za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z młodym pokoleniem białostoczan  nauczycielom i dyrektorom placówek edukacyjnych podziękował prezydent Tadeusz Truskolaski

Dziewięć osób, które nieustannie mobilizują uczniów do działania i rozwoju, otrzymało tytuł „Nauczyciel Mądry Sercem”.

W piątek (13 października) w XIV Liceum Ogólnokształcącym odbyła się miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie spotkania 204 pracowników oświaty odebrało Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

Bardzo dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za zaangażowanie, poświęcanie czasu i serce okazywane uczniom. Za pracę na rzecz kolejnego pokolenia naszych mieszkańców – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę pracownikom oświaty wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, satysfakcji z pracy zawodowej oraz przede wszystkim dużo zdrowia i sił.

W trakcie miejskiej uroczystości wyróżniono także 9 nauczycieli, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla wychowanków. „Nauczycieli Mądrych Sercem” cechuje empatia i troska o dobro każdego człowieka. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Agnieszka Marchel – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego. W swojej pracy odkrywa mocne strony dzieci, ich zainteresowania i talenty. Z pasją i zaangażowaniem prowadzi działalność muzyczno-teatralną jako instruktor zespołu teatralnego GAGATEK oraz IGRASZKA. Komponuje muzykę do przedstawień i piosenek, szyje kostiumy, jest autorką i współautorką scenariuszy teatralnych. Z troską i wyczuciem współpracuje z rodzicami prowadząc zespoły problemowe oraz warsztaty.

Dominika Chyża – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym „Poziomka”. W swoich działaniach zawsze kieruje się dobrem dzieci, obdarza ich uwagą i wspiera w trudnych sytuacjach. Aktywnie uczestniczy oraz samodzielnie organizuje akcje charytatywne na rzecz potrzebujących w środowisku lokalnym. Rozbudza, rozwija pasje i zainteresowania dziecięce, wspiera je poprzez organizowanie licznych przeglądów, konkursów. Jest osobą ciepłą, otwartą, pracowitą i koleżeńską.

Agata Grażyna Sokólska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Jest nauczycielem pełnym pasji i zaangażowania, który kształtuje swoimi działaniami u dzieci poczucie własnej wartości i rozwija ich kreatywność. W swojej pracy uwzględnia potrzeby wychowanków, inspirując ich do rozwijania zainteresowań poprzez organizowanie od wielu lat konkursów o zasięgu ogólnopolskim  i miejskim. Angażuje dzieci i rodziców do udziału w wyjątkowych przedsięwzięciach na rzecz innych.

Anna Mikołajczak – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa. Jest wyjątkowym nauczycielem, otwartym na potrzeby uczniów. Indywidualnie dostosowującym sposób pracy dydaktycznej z uczniami hospitalizowanymi. Jest taką osobą, która  uśmiechem i dobrym słowem wspiera pacjentów w procesie leczenia.

Aneta Letko – nauczyciel biologii, chemii, techniki i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest cierpliwa, wyrozumiała, wrażliwa na potrzeby dzieci i młodzieży. Pomaga im w pokonywaniu słabości i pojawiających się trudności. Wzmacnia także ich poczucie własnej wartości. Jest postrzegana przez uczniów i ich rodziców jako nauczycielka spokojna, cierpliwa i sprawiedliwa.

Ksiądz Adam Anuszkiewicz – jest nauczycielem religii katolickiej w Szkole Podstawowej nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, kapelanem Zakładu Poprawczego w Białymstoku i kapelanem OHP w województwie podlaskim. Ksiądz poprzez swoje piosenki skierowane do młodych ludzi pokazuje, że nie trzeba zawsze podążać utartą drogą większości, ale można wymagać od siebie więcej. Na każdego ucznia stara się patrzeć życzliwie, zwłaszcza zależy mu na tych, którzy przeżywają trudne chwile.

Małgorzata Zubrzycka – pedagog w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego. Dostrzega potrzeby oraz możliwości uczniów, motywuje ich do pracy i rozwija zdolności. Jest serdeczna, ciepła, doskonale zna wartość dzieci i rozumie potrzebę dawania siebie innym, oddana swojej pracy i wychowankom. Potrafi odkrywać w dzieciach to, co najlepsze, wspiera je w procesie rozwoju. Jest wyjątkową osobą, stawiającą na pierwszym miejscu dobro ucznia.

Karolina Sławińska-Bagnowska – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa. Stawia na pierwszym miejscu dobro ucznia, uczy młodzież pewności siebie i pokonywania własnych trudności prowadząc zajęcia z boksu. Swoją pasją zaraża innych, rozbudza w nich miłość do sportu. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok uczniów z problemami, zawsze daje im drugą szansę.

Zdzisława Paulińska – nauczyciel muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, który inspiruje oraz zachęca do działania dzieci i młodzież. Jako człowiek o ogromnej wrażliwości wraz z uczestnikami swoich zajęć włącza się we wszelkie akcje charytatywne mające na celu niesienie pomocy słabszym i potrzebującym, uwrażliwiając jednocześnie otoczenie na ich potrzeby.

Pierwsze wyróżnienia „Nauczycieli Mądrych Sercem” zostały wręczone szesnaście lat temu – w 2007 roku. Do dziś prezydent Białegostoku uhonorował pracę i osiągnięcia 197 nauczycieli.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top