Białystok. Doroczne Święto Kultury Białoruskiej

Ponad 20 zespołów, solistów i chórów zaprezentowało swoje dokonania na dorocznym Święcie Kultury Białoruskiej, które w niedzielę po południu odbyło się w Białymstoku w Parku Planty To jedna z najważni...