Troje naukowców z UwB odebrało nominacje profesorskie

Troje naukowców z UwB odebrało nominacje profesorskie

Prof. Lilia Citko, prof. Mariusz Popławski oraz prof. Bernadetta Puchalska–Dąbrowska z Uniwersytetu w Białymstoku (7.02) podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominacje profesorskie

Prof. dr hab. Lilia Citko pracuje w Katedrze Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego na Wydziale Filologicznym UwB, gdzie kieruje Zakładem Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii języków słowiańskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, kontaktów językowych polsko-wschodniosłowiańskich oraz onomastykę pogranicza polsko-wschodniosłowiańsko-bałtyckiego.

Prof. dr hab. Mariusz Popławski pracuje w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB.

Specjalizuje się w ogólnym prawie podatkowym, a także podatkach lokalnych. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. W latach 2016-2020 był prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku, od września 2020 r. piastuje funkcję Dziekana Wydziału Prawa UwB.

Prof. dr hab. Bernadetta Puchalska–Dąbrowska jest zatrudniona w Katedrze Współczesności i Tradycji Literackiej, w Zakładzie
Literatury Współczesnej i Dawnej na Wydziale Filologicznym UwB.

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. dawne piśmiennictwo religijne, motywy brytyjskie w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku, pamiętnikarstwo epok dawnych.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top