W Białymstoku powstał Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

W Białymstoku powstał Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

W Białymstoku powołano do życia nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jest to pierwszy w tym roku, a już ósmy wydział w Polsce, funkcjonujący w strukturach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

– W ostatnich latach poprawa przepisów umożliwiła większą skuteczność w zwalczaniu działań na szkodę środowiska, o które powinniśmy dbać, szczególnie w naszym regionie zwanym Zielonymi Płucami Polski – mówił w środę (18.01) podczas konferencji prasowej, inaugurującej działanie Wydziału, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Obecny na konferencji wiceminister Klimatu Jacek Ozdoba podkreślił, że powstające w strukturze WIOŚ Wydziały są jednym z elementów walki z przestępcami środowiskowymi.

– Podchodzimy do tematu walki z przestępcami środowiskowymi kompleksowo. Podwyższyliśmy kary za przestępstwa środowiskowe, korzystamy z systemu SENT, który monitoruje transporty odpadów i tworzymy regionalne Wydziały do walki z przestępczością środowiskową. Każdy, kto chce wyrządzić szkodę środowisku, musi mieć świadomość srogich konsekwencji swoich czynów – mówił.

– Ważne są wysiłki na rzecz ochrony środowiska, przestrzegania przepisów, które wynikają z naszego prawa krajowego, ale i Unii Europejskiej. Stąd też konieczna jest współpraca instytucji, które na tym polu działają – dodał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ósmy w kraju

Tworzenie Wydziałów Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w strukturach WIOŚ jest kolejną, po Zespołach Terenowych DZPŚ, inicjatywą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która odpowiada na nasilające się przestępcze procedery przeciwko środowisku.

– Gdy otwieraliśmy pierwsze wydziały w strukturach WIOŚ zapowiedzieliśmy, że jest to początek ewolucji Inspekcji Ochrony Środowiska w kierunku formacji, która skutecznie i bezwzględnie zwalcza przestępstwa środowiskowe. W Białymstoku otwieramy już ósmy Wydział, który wpisuje się w ten nasz priorytetowy kierunek działań – mówiła p.o. głównego inspektora ochrony środowiska Magda Gosk.

W ramach nowych wydziałów współpracować ze sobą będą inspektorzy WIOŚ oraz byli funkcjonariusze służb, m.in. policjanci, co wpłynie na wysoką wykrywalność przestępstw.

– Inspektorzy będą wspierali inne organy, takie jak Prokuratura i Policja. Efektem współpracy i wymiany doświadczeń z innymi służbami jest zwiększenie skuteczności w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. Żaden przestępca środowiskowy nie może być bezkarny – podkreślił p.o. zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska Krzysztof Gołębiewski.

Do głównych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej należy:

Ujawnianie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i przepisach odrębnych.

Ujawnianie miejsc nielegalnego przetwarzania odpadów poza instalacjami, w tym nadzór szczególny nad wyrobiskami rekultywowanymi z wykorzystaniem odpadów oraz wyrobiskami niezrekultywowanymi po działalności górniczej.

Prowadzenie spraw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Wykonywanie analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko środowisku, w tym typowanie podmiotów do kontroli planowych, pozaplanowych, interwencyjnych oraz na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów.

Podlaski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Michalczuk wyjaśnił, że pracownicy Wydziału wraz ze współpracującymi służbami będą mogli m.in. zatrzymać i przeszukać pojazd, jeśli występuje podejrzenie przewożenia nielegalnych odpadów czy też sprawdzić zgodność dokumentów z przewożonym ładunkiem.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej będą wykonywać pracę w systemie zmianowym oraz zapewnią całodobową gotowość do podjęcia działań w przypadkach mających znamiona przestępstw przeciwko środowisku.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top