W Białymstoku powstało Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

W Białymstoku powstało Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” otworzyło w Białymstoku Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne

Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne powstało dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, które są pełnoletnie i ukończyły szkołę. 4 kwietnia zostało ono uroczyście otwarte. To świeżo wyremontowany budynek przy ul. Św. Rocha 11 w Białymstoku.

Prowadzone jest tam Centrum Opiekuńczo – Terapeutyczne dla 10 osób dorosłych, niesamodzielnych, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynikającym z dysfunkcji narządu ruchu, wywołaną uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” prowadzi już w Białymstoku przedszkole, szkołę podstawową i szkołę przysposabiającą do pracy.

Rodzice osób z niepełnosprawnościami mówią, że to ważne miejsce, dzięki któremu ich dzieci mogą kontynuować leczenie i nie siedzą w domu. Natomiast oni sami mają czas dla siebie, aby załatwić niezbędne sprawy.

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Jacek Reszuta podkreśla, że w 2007 r. organizacja utworzyła przedszkole. W 2012 r. powstała szkoła podstawowa, a w 2020 r. szkoła przysposabiająca do pracy.

Już wtedy zaczęliśmy myśleć o otwarciu miejsca dla podopiecznych, którzy po skończeniu szkoły ponadpodstawowej, tak naprawdę są pozostawieni sami sobie. Podjęliśmy działania, aby pozyskać środki na remont od urzędu marszałkowskiego. Udało się. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu i w styczniu poprzedniego roku zaczęliśmy remont, który trwał niecały rok – mówi Jacek Reszuta.

Nowa inwestycja sprawia, że stowarzyszenie będzie mogło objąć opieką również osoby dorosłe.

Budynek przy ul. św. Rocha, w którym znajduje się nowe Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne, miasto Białystok przekazało stowarzyszeniu bezpłatnie. Natomiast Urząd Marszałkowski m.in. na remont placówki przeznaczył ponad 2,5 mln zł z pieniędzy unijnych.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top