W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady

W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady

W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady

W różnych miejscach miasta stanęło już 20 nowych, nowoczesnych zbiorników. Zastąpiły stare, zielone, i mniej funkcjonalne pojemniki.

Białystok może poszczycić się posiadaniem najnowocześniejszego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo to Miasto nieustannie dąży do poprawy jego efektywności – zarówno funkcjonalnej, jak i ekonomicznej. Z tego powodu właśnie wprowadzane są zmiany w systemie odbioru elektroodpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Dlatego prawo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W celu usprawnienia zbiórki elektroodpadów Miasto Białystok rozpoczęło współpracę z firmą MB Recycling Sp. z o.o. oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko. We wrześniu ubiegłego roku doszło do zawarcia trójstronnej umowy współpracy pn. „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Białystok”, która zapewni efektywną gospodarkę pochodzącymi z gospodarstw domowych elektroodpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii.

W ramach tego porozumienia na terenie Białegostoku ustawiane są obecnie specjalistyczne pojemniki w kolorze czerwonym, które wykorzystują najnowsze zdobycze techniki w celu monitorowania i obsługi logistycznej. Dotychczas rozstawiono już 20 takich pojemników. Ta liczba będzie sukcesywnie zwiększana do około 70 kontenerów. Zastąpią one obecnie ustawione zielone pojemniki, które są dewastowane, a ich zawartość wykradana. To powoduje konieczność ponoszenia coraz większych kosztów ich naprawy i zabezpieczenia. Wymiana pojemników na nowe, bardziej funkcjonalne, ma zakończyć się do 31 lipca 2023 r.

Nowy system będzie w całości finansowany przez firmę MB Recycling i nie będzie generował kosztów po stronie Miasta. Zebrane do pojemników odpady zostaną poddane procesom recyklingu w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim i łódzkim.

Dodatkowo firma MB Recycling odbierać będzie duży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki itp.) bezpośrednio z domów i mieszkań białostoczan.

Aby zgłosić chęć oddania takich dużych elektroodpadów bezpośrednio z domu, mieszkańcy mogą kontaktować się z firmą MB Recycling telefonicznie: 572 102 102 lub poprzez elektroniczny formularz. Obecnie usługa jest realizowana przez firmę na terenie Białegostoku bezpłatnie.

Mapa z lokalizacją starych, zielonych pojemników oraz nowych, czerwonych, dostępna jest na stronie poświęconej odpadom z terenu Białegostoku.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top