W przyszłym tygodniu mija termin na załatwienie spraw związanych z głosowaniem w wyborach

W przyszłym tygodniu mija termin na załatwienie spraw związanych z głosowaniem w wyborach

W kolejny weekend odbędą się wybory parlamentarne i rządowe referendum

W przyszłym tygodniu mijają ostatnie terminy na załatwienie spraw związanych z głosowaniem. Tylko do 12 października można dostać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania.

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby które nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7–21.

ZOBACZ TEŻ: Bezpłatny transport na wybory – sprawdź komu przysługuje

Wyborcy mogą sprawdzić, jakie ich dane są zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będą głosować. Usługa jest dostępna zarówno w aplikacji webowej mObywatel jak i w wersji mobilnej (aplikacja mobilna może wymagać zainstalowania aktualizacji).

Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania w nieprzekraczalnym terminie do 12 października może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienia wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby: przez Internet przy użyciu usługi „e-Wybory”, osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem, e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do 5. dnia przed dniem wyborów.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top