Więcej pieniędzy na nagrody sportowe i kulturę

Więcej pieniędzy na nagrody sportowe i kulturę

Chodzi o zwiększenie puli nagród dla najlepszych podlaskich sportowców i trenerów oraz zwiększenie dotacji dla instytucji kultury samorządu województwa

Pieniądze trafią m.in. do Teatru Dramatycznego, Muzeum Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

To jedne ze zmian w budżecie województwa, które radni uchwalili we wtorek, 25 czerwca. Początkowo budżet na nagrody za osiągnięcia sportowe ustalono na 1,5 mln zł. Po zmianach będzie to blisko 2 mln zł. Z tej puli pieniądze są przyznawane w pięciu kategoriach:

– Najlepszy Sportowiec

– Najlepszy Młody Sportowiec

– Najlepszy Sportowiec z Niepełnosprawnościami

– Najlepszy Trener

– za całokształt działalności w zakresie sportu.

Radni uchwalili także zwiększenie dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

I tak Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzyma 154 tys. zł na organizację ósmej edycji festiwalu Kierunek Wschód. To pieniądze na wkład własny do wydarzenia, które jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – całkowity koszt to 308 tys. zł. Celem festiwalu jest ukazanie twórczości artystów z Polski, obszaru Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Kierunek Wschód od lat cieszy się zainteresowaniem publiczności i artystów.

Teatr otrzyma też 35 tys. zł na pokazy spektaklu skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu „Cicho… sza…”. Przedstawienie będzie prezentowane w dziesięciu miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. Koszt całkowity to 70 tys. zł. Połowę tej kwoty zostanie pokryta z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Radni zwiększyli również o 329 tys. zł dotację dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na wkłady własne do 43. Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego (40 tys. zł) oraz do wydania katalogu kolekcji pisanek będących w zasobach muzeum (25 tys. zł). Oba przedsięwzięcia również uzyskały dotacje z MKiDN: odpowiednio 65 tys. zł i 73,5 tys. zł.

Ponad to instytucja otrzyma 200 tys. zł na prace projektowe Muzealnego Centrum Edukacyjnego oraz 64 tys. zł na zakup odrestaurowanej, zabytkowej i jedynej na świcie lokomobili parowej LANZ z 1900 roku – na zakup eksponatu muzeum otrzymało z ministerstwa kultury 252tys zł.

Podczas obrad podjęto też decyzję o przyznaniu ponad 71 tys. zł. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego (oddz. Muzeum Podlaskiego) na organizację wystawy „Bronisław Chromy – kamień i brąz”. To jeden z najważniejszych polskich artystów ostatnich kilkudziesięciu lat. Uprawiał rzeźbę, malarstwo i grafikę. Jest autorem takich prac jak: pomnik Smoka Wawelskiego w Krakowie, Pomnik Żołnierza Polskiego w Katowicach czy Postać Ukrzyżowanego w Arce Pana w Nowej Hucie. Wystawa zostanie zorganizowana dzięki wsparciu resortu kultury, które przeznaczyło na ten cel 72 tys. zł.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top