WSA w Białymstoku: zawrócenie przez SG nielegalnych migrantów do granicy – bezskuteczne

WSA w Białymstoku: zawrócenie przez SG nielegalnych migrantów do granicy – bezskuteczne

Czynności zawrócenia przez SG do linii granicy państwowej z Białorusią Etiopczyka i Afgańczyka, który nielegalnie ją przekroczyli w kwietniu i w maju 2023 roku, były bezskuteczne – orzekł we wtorek WSA w Białymstoku. To kolejne takie wyroki tego sądu w podobnych sprawach.

Nieprawomocne wyroki zapadły w dwóch oddzielnych sprawach, ale obie dotyczyły tych samych przepisów rozporządzenia granicznego MSWiA i stosowania na ich podstawie tzw. pushbacków wobec migrantów. Przysługuje od nich skarga do NSA, ale w żadnej z wcześniejszych spraw Straż Graniczna z tego prawa nie skorzystała, część orzeczeń jest już prawomocna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmował się skargami obywatela Etiopii i obywatela Afganistanu na czynności, za które formalnie odpowiadał komendant placówki Straży Granicznej w Mielniku (Podlaskie).

Pierwszy z cudzoziemców został zawrócony na Białoruś po nielegalnych przekroczeniu granicy do Polski w maju ub. roku, drugi – w kwietniu. Obaj mieli złamania nóg i w takim stanie trafili do szpitala w Siemiatyczach, ostatecznie jednak w obu przypadkach doszło do tzw. pushbacku, czyli trafili ponownie na Białoruś.

Po kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy udało im się dostać do Europy Zachodniej. W postępowaniu administracyjnym byli reprezentowani przez prawniczki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W obu przypadkach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że nieskutecznie prawne jest powoływanie się przez SG na zapisy rozporządzenia granicznego MSWiA, jako na ważną podstawę prawną zawrócenia cudzoziemca do linii granicy z Białorusią. WSA podkreślił, że przepis, na którym powołuje się Straż Graniczna, jest sprzeczny z obowiązującymi ustawami, prawem unijnym i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.

Według WSA, po zatrzymaniu nielegalnego migranta powinno być albo wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu do swego kraju lub powinno się mu umożliwić jak najszybsze, formalne złożenie wniosku o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top