Wszystkie deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok zostały już przez ZUS wysłane

Wszystkie deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok zostały już przez ZUS wysłane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok

Ponad 10 mln deklaracji trafi do wszystkich osób, które w ubiegłym roku, chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS-u. W województwie podlaskim formularze PIT otrzyma 240 tys. osób.

Co roku na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. – Zanim do wszystkich zainteresowanych trafią tradycyjne przesyłki listowe, każdy klient może taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS-u podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-40A trafi do osób z nadpłatą podatku, a zwrot z tytułu nadpłaty świadczeniobiorcy otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. – ZUS już od 3 lat nie rozlicza emerytów i rencistów, u których wystąpiła nadpłata podatku. Osoby z nadpłatą podatku mogą samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, składając zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Jeśli nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą również poczekać do 30 kwietnia, gdy rozliczy ich urząd skarbowy – wyjaśnia rzeczniczka.

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS-u.

PIT-11A trafi również do tych świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS-ie oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 dedykowany jest dla osób, które otrzymały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Osoby, które chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinny to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej tradycyjną drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS-u – mówi Katarzyna Krupicka.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. Wyjątek stanowią osoby ze świadczeniem nieprzekraczającym rocznie kwoty 30 tys. zł brutto. One nie mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń, czy przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, z uwagi na to, że nie zapłaciły w ubiegłym roku podatku dochodowego.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top