WUP: Krótsze kolejki na rehabilitację medyczną ułatwiającą powroty do pracy

WUP: Krótsze kolejki na rehabilitację medyczną ułatwiającą powroty do pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął nabór projektów w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy

Do mieszkańców Podlaskiego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, trafią środki unijne na rehabilitację medyczną ułatwiającą powroty do pracy. Nabór organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Autorzy najlepszych projektów otrzymają dofinansowanie, dzięki któremu będą mogli realizować działania na rzecz mieszkańców regionu służące dostosowaniu pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy uwzględniającego zagrożenia dla zdrowia – informuje Wojciech Kuczyński z WUP w Białymstoku.

Do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty, które uwzględniają świadczenia rehabilitacyjne w zakresie chorób układu mięśniowo szkieletowego, chorób układu nerwowego, chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego.

Fundusze europejskie umożliwią realizację tylko wniosków spójnych z Wojewódzkim Planem Transformacji Województwa Podlaskiego na lata 2022-2026. Ich celem ma być poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa. Plan obejmuje między innymi działania zorientowane na skrócenie kolejek osób oczekujących na świadczenia realizowane zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych – dodaje Wojciech Kuczyński.

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a w szczególności: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (łącznie ze środków EFS+ oraz środków budżetu państwa) wynosi 90% – podkreśla Wojciech Kuczyński.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS. Aplikacja jest dostępna pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Przyjmowanie dokumentów potrwa do 3 kwietnia. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na przełom września i października.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top