WUP: Sytuacja na rynku pracy w woj. podlaskim w 2023 r. 

WUP: Sytuacja na rynku pracy w woj. podlaskim w 2023 r. 

WUP podsumował sytuacje na rynku pracy w woj. podlaskim w 2023 r.

Na koniec grudnia 2023 r. w podlaskich urzędach pracy zarejestrowanych było 31 tys. bezrobotnych.

W samym miesiącu liczba bezrobotnych zwiększyła się o 816 osób, tj. o 2,7%, co jest zjawiskiem sezonowym. Wraz ze wzrostem poziomu bezrobocia wzrosła też wartość stopy bezrobocia rejestrowanego o 0,2 punktu proc., która, według informacji MRPiPS, osiągnęła poziom 7,0%. Warto przypomnieć, że pod koniec grudnia 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła również 7,0% – poinformował Wojciech Kuczyński z WUP w Białymstoku.

W porównaniu do końca 2022 r. odnotowano spadek poziomu bezrobocia, jednakże był on niewielki – zaledwie o 193 osoby (o 0,6%); przy 2,2 tys. spadku (-6,6%) w 2022 r.

W 2023 r. zmniejszył się ruch bezrobotnych. Zmalała liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych – o 0,8 tys. (42,3 tys.), w znacznie większym – liczba bezrobotnych opuszczających ewidencję PUP – o 2,8 tys. (również 42,3 tys.) – informuje Wojciech Kuczyński.

Na mniejszą liczbę osób wyłączonych z rejestrów bezrobotnych złożyła się przede wszystkim mniejsza liczba bezrobotnych kierowanych do pracy subsydiowanej – o 1,0 tys. i na staże – o 1,1 tys. osób. Jednocześnie jednak wzrosła liczba osób podejmujących pracę niesubsydiowaną – o 0,7 tys.

W 2023 r. mniejsza była też liczba ofert pracy będących w dyspozycji PUP – pracodawcy zgłosili 18,0 tys. miejsc pracy, tj. o 4,5 tys. mniej niż w 2022 r. (o 20%) – podkreśla Wojciech Kuczyński.

W 2023 roku w woj. podlaskim, w ramach różnego rodzaju rozwiązań prawnych (oświadczenia, zezwolenia na pracę, powiadomienia o zatrudnieniu Ukraińca zgłaszane do PUP), pracę podjęło ok. 61 tys. cudzoziemców, w tym 17,5 tys. obywateli Ukrainy.

Liczby te zmniejszyły się znacząco: liczba cudzoziemców ogółem – o ponad 13 tys. (o 18,0%), a liczba obywateli Ukrainy – o prawie 8,0 tys. (o 30%). Zmalała także liczba obywateli Ukrainy rejestrujących się w PUP jako bezrobotni (1,0 tys. w skali roku, tj. o 1,5 tys.; o 58% mniej) – dodaje Wojciech Kuczyński.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top