Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej obchodzi jubileusz 30-lecia

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej obchodzi jubileusz 30-lecia

Trzy dekady sukcesu, rozwoju i nowych perspektyw. W tym roku Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej obchodzi jubileusz 30. urodzin. Z tej okazji w środę (21.06) uczelnia zorganizowała sympozjum akademicko-biznesowe: Inżynieria zarządzania – nauka i praktyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionu

– Myślę, że taki jubileusz jest dobrą okazją do zrobienia retrospektywy, ale i zastanowienia się nad kierunkami rozwoju. Zarządzanie i wszystko, co się pod tym terminem kryje, nabrało rozpędu, kiedy Polska odzyskała suwerenność i zaczęły poprawnie działać mechanizmy gospodarki rynkowej. Państwo towarzyszyliście tym procesom reform – podkreślał wojewoda podlaski. – Dziękuję za Wasz aktywny udział i inspiracje – dodał.

Wydział Inżynierii Zarządzania to najmłodszy Wydział Politechniki Białostockiej. Zatrudnia 97 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, którzy swoją działalność prowadzą w ramach czterech katedr: Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług, Katedry Marketingu i Turystyki, Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów oraz Katedry Zarządzania Produkcją.

– To, co Wydział wypracował przez 30 lat to potencjał, który stanowi o tym, że sky is the limit. Szczególne podziękowania i gratulacje składam wszystkim dziekanom Wydziału, bo to efekt Waszej pracy i starań w jedynym słusznym i wartościowym kierunku – mówiła podczas inauguracji sympozjum z okazji jubieluszu rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest drugim pod względem liczby studentów wydziałem PB. Łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 kształci ponad 1300 studentów na sześciu kierunkach studiów, w tym czterech inżynierskich: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, zarządzanie i inżynieria usług, inżynieria meblarstwa, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

– To jeden z lepszych Wydziałów w całym naszym białostockim ośrodku akademickim. To koło zamachowe dla gospodarki w naszym regionie, bo stąd wywodzą się kadry naszych przedsiębiorstw – mówił dziennikarzom wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

Dużym zainteresowaniem kadry kierowniczej w regionie cieszą się dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA Executive). Na potrzeby lokalnego biznesu odpowiadają też studia podyplomowe Lean Management, studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcja meblarstwa wspomagana komputerowo. Studia z rachunkowości i zarządzania finansami ACCA bazują na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach, jakie stawia finansistom zmieniający się świat.

– Przez te 30 lat pracowaliśmy na swój dobry wizerunek i mam wrażenie, że nam się to udało – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB prof. Katarzyna Halicka.

Wydział ma podpisanych 14 umów międzynarodowych. Od przyszłego roku zostanie uruchomiony nowy kierunek: zarządzanie finansami i rachunkowość. Studia na Wydziale ukończyło dotychczas ponad 17 tysięcy absolwentów.

Obchody jubileuszu potrwają dwa dni. Jutro zaplanowano dzień studencki pod hasłem „WIZja Kariery” oraz konferencję końcową projektu FUTURES.

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top