Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2024”

Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2024”

Podlaskie wyniki Rankingu Perspektyw 2024.

II LO w Białymstoku najlepsze wśród liceów w regionie. W pierwszej setce w rankingu z naszego regionu znalazło się jeszcze tylko I LO w Białymstoku.

Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2024”

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju, a Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie najlepszym technikum – wynika z Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2024”.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników po raz 26. przygotował miesięcznik „Perspektywy”.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

W rankingu liceów i techników uwzględniono tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu było na pierwszym miejscu, cztery lata temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2018 r. – na trzecim.

„Staszic” nazywany jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. również na drugim miejscu), miejsce trzecie – XIII LO w Szczecinie (w ub.r. na trzecim), miejsce czwarte – Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ub.r. na czwartym), miejsce piąte – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na piątym).

Na szóstym miejscu jest LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na siódmym – 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO, na ósmym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dziewiątym – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dziesiątym – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

Na miejscu jedenastym – I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na dwunastym – II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, na trzynastym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na czternastym – I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, na piętnastym – V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim. W ubiegłym roku było na miejscu czwartym. Obecne zwycięstwo jest trzecim, jakie odniosło technikum z Kleszczewa w rankingu – poprzednio na pierwszym miejscu było w 2022 r. i 2016 r. Szkoła od 2014 r. jest w pierwszej dziesiątce techników w Polsce: w 2014 r. była na miejscu dziewiątym, w 2017 r. – na siódmym, w 2018 r. na piątym, a w 2019, 2020 r. i 2023 r. – na miejscu czwartym, w 2021 r. – na miejscu trzecim.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II działa w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. W jego skład wchodzi także Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Technikum kształci w dwóch zawodach: technik mechatronik i technik automatyk. Klasy są pod patronatem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Nauczyciele przedmiotów zawodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej i współpracują z nowoczesnymi firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą. Liceum prowadzi dwie klasy: językową i medyczno-ratowniczą.

Na drugim miejscu znalazło się Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie (w ub.r. na pierwszym miejscu), na trzecim – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. również na trzecim miejscu), na czwartym – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie (w ub.r. na miejscu drugim), na miejscu piątym – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (w ub.r. na miejscu piątym).

Na miejscu szóstym jest Technikum Informatyczne SCI (Szczecińskie Collegium Informatyczne) w Szczecinie, na siódmym – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na ósmym – Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, na dziewiątym – Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, na dziesiątym – Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie.

Kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych), rankingi wojewódzkie i ranking liceów warszawskich.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na trzecim – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, na czwartym – I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na piątym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

W rankingu maturalnym techników na miejscu pierwszym jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie, na drugim – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, na trzecim – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, na czwartym – Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, na piątym – Technikum Komunikacji w Poznaniu.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – XIII LO w Szczecinie, na trzecim – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na czwartym – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na piątym – Uniwersyteckie LO w Toruniu.

Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top