Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania

Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania

Podlaskie. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania

Sejmik województwa podlaskiego udzielił w poniedziałek zarządowi województwa tworzonemu przez Zjednoczoną Prawicę wotum zaufania za ubiegły rok. Większość radnych była przeciwko nieudzieleniu absolutorium zarządowi.

Decyzję sejmiku poprzedziły prezentacja raportu i debata o stanie województwa podlaskiego. Raport o stanie województwa w 2022 r. przedstawiła dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim Joanna Sarosiek.

 

Podała na przykład, że poprawiły się w regionie dochody gospodarstw domowych, wzrósł PKB, czy przychód w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, a także zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Dodała, że Podlaskie jest najszybciej rozwijającym się województwem na ścianie wschodniej.

 

Po zapoznaniu się z raportem i po debacie radni sejmiku przystąpili do głosowania nad wotum zaufania dla zarządu województwa podlaskiego – 17 radnych było za uchwałą, 7 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

 

W następnym punkcie sesji skarbnik województwa Paweł Jungerman przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. Poinformował, że dochody budżetu wyniosły 720 mln zł, zaś wydatki ponad 711 mln. Nadwyżka budżetowa wyniosła 9 mln zł. Projekt budżetu zakładał deficyt w kwocie 64 mln zł. Stan długu samorządu województwa wyniósł na koniec 2022 roku 280 mln zł, czyli 38,85 proc.

 

W budżecie jest też 133 mln zł nadwyżki operacyjnej. Jak mówił skarbnik, to jest ważne z punktu widzenia zdolności kredytowej i możliwości inwestycyjnych.

 

Sprawozdanie roczne z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowali biegły rewident i RIO. Natomiast komisja rewizyjna sejmiku województwa podlaskiego negatywnie zaopiniowała to sprawozdanie i złożyła wniosek o nieprzyjęcie go oraz o nieudzielenie absolutorium dla zarządu województwa.

 

W głosowaniach nad tymi dwoma wnioskami 7 radnych było za, 17 przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top