Zawody saperów Obrony Terytorialnej

Zawody saperów Obrony Terytorialnej

Saperzy z pododdziałów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej walczyli o tytuł najlepszej drużyny.

Żołnierze musieli pokonać 10 km marszem ubezpieczonym w pełnym regulaminowym ubiorze, z wyposażeniem oraz karabinkiem GROT. Na trasie marszu czekało na nich dziewięć konkurencji, m.in. przecięcie okrąglaka przy użyciu piły ręcznej, rozpoznania zaminowanego odcinka, wykonania węzłów saperskich, czołganie się z miną przeciwpancerną TM-62M, wykonanie sieci wybuchowej z lontu detonacyjnego oraz transport łodzi saperskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem marszu saperzy musieli ustawić grupy min przeciwpancernych.

Zwycięzcami zawodów użyteczno-bojowych zostali żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty w Białymstoku. Organizatorem była kompania saperów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Saperzy znajdują się w każdej sekcji lekkiej piechoty, czyli podstawowym elemencie bojowym w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tworzy ją dwunastu terytorialsów. Każdy z nich ma określone kompetencje czyniąc sekcję zespołem ludzi, którzy wzajemnie się uzupełniają. W każdej „wspaniałej dwunastce” znajduje się dwóch żołnierzy o specjalnościach starszy saper i saper.

Ponadto, w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej funkcjonuje kompania saperów. Jest to pododdział specjalistów wyposażonych w bardziej zróżnicowany i zaawansowany sprzęt niż ten dostępny na szczeblu sekcji lekkiej piechoty. W czasie pokoju współpracują z formacjami ratowniczymi. Uczestniczą w akcjach usuwania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt, np. agregaty, łodzie, pompy wysokiej wydajności, piły spalinowe i zestawy oświetleniowe.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top