ZUS: 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko

ZUS: 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko

Już od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Do tej pory świadczenie przyznano dla niemal 801 tys. dzieci. Na konta rodziców trafiło w sumie ponad 5 mld 868 mln zł.

Rodzice i opiekunowie cały czas mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Świadczenie przyznawane jest po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata, w zależności od wyboru rodzica. W czasie pobierania tego świadczenia istnieje możliwość jednokrotnej zmiany jego wysokości. Jest nieopodatkowane i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W województwie podlaskim do tej pory RKO przyznano na ponad 24,6 tys. dzieci. Na konta rodziców ZUS przekazał 181,9 mln zł – podkreśla Katarzyna Krupicka.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Tylko w styczniu br. rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli ponad 17,5 tys. takich wniosków dotyczących 17,8 tys. dzieci. W województwie podlaskim do ZUS-u wpłynęło 546 wniosków o RKO na 557 dzieci.

Aby otrzymać świadczenie w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.
Daje to rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać świadczenie w pełnej wysokości. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, rodzic otrzyma kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top